Konkurs 2018

Nanośnieżki

Autor: Michał Wojasiński

Liczba głosów: 1

Ulepienie takich śnieżek wcale nie byłoby takie proste… Te tutaj, to hydrożelowe nanocząstki, których obserwacja możliwa była tylko z użyciem cieczy jonowych.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31