Konkurs 2018

Mróz.

Autor: Maciej Róziewicz

Liczba głosów: 1 1

Zdjęcie wykonane przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego, przedstawia zamarzniętą kroplę wody.

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31