Konkurs 2018

Mikro drzewa

Autor: Maciej Kałaska

Liczba głosów: 0

Mikroskopijnej wielkości dendrytyczne skupienia kryształów siarczku miedzi przypominające gałęzie i pnie drzew iglastych. Są to efekty korozji znajdujące się na zabytkach archeologicznych wykonanych z miedzi.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31