Konkurs 2018

Miedź 2.0

Autor: Maciej Kałaska

Liczba głosów: 0

Zrekrystalizowane sześcienne kryształy miedzi na metalicznej miedzi – fragment zabytku archeologicznego wykonanego z czystej miedzi znaleziony w grobowcu.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31