Konkurs 2018

gammarus oceanicus

Autor: Krzysztof Grabiec

Liczba głosów: 0

Zdjęcie wykonane w Polskiej Stacji Polarnej HORNSUND na Spitsbergenie przedstawia zooplankton występujący w tamtejszych, arktycznych wodach. Wielkość obiektu 3mm.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31