Konkurs 2018

Frozen

Autor: Elżbieta Drzymała

Liczba głosów: 0

Polimer poliaminoamidowy (PAMAM) otoczony powłoką RuCl3 traktowany wodorotlenkiem potasu. Zdjęcie wykonano za pomocą Quanta 3D SEM/FIB Dual Beam SEM.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31