Konkurs 2018

Biomateriały w SEM

Autor: Szymon Sołtysek

Liczba głosów: 1

Zdjęcie biomateriałów w powiększeniu 567x z mikroskopu elektronowego. Jedno z pierwszych spotkań z mikroskopem.

Rodzaj/Marka/Model mikroskopu

Informacja o konkursie

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej, które odbędzie się 5 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Zaloguj się

Zakończony: 2018-10-31